Ścieżka klasycystyczna

 • Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
  Kościół został zbudowany w latach 1838–1840 wg projektu Henryka Marconiego, na podstawie wytycznych Konstantego Tona (projektanta soboru Chrystusa Zbawiciela w Moskwie). Pierwotnie była to cerkiew prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (sobór Uspieński)…
 • Dawne gimnazjum męskie
  Obiekt został zbudowany jako budynek szkolny w latach 1843–1846 wg projektu włoskiego architekta Antonio Corazziego, czołowego przedstawiciela epoki klasycyzmu. Początkowo było tu gimnazjum męskie, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii…
 • Ratusz i dawny odwach
  Wiek XIX był okresem szybkiego rozwoju Suwałk – zarówno gospodarki, jak i architektury. Nowy, murowany ratusz, siedziba władz młodego miasta, został zaprojektowany w stylu klasycystycznym. Ratusz (1843–1844, od strony ul….

Ścieżka spacerowa

 • Cmentarz rzymskokatolicki
  Zespół cmentarzy siedmiu wyznań Cmentarz rzymskokatolicki został założony na przełomie XVIII i XIX wieku. Podobnie jak w przeszłości, tak i dziś jest największą suwalską nekropolią. Pośrodku najstarszej części w 1853…
 • Cmentarze ewangelickie
  Zespół cmentarzy siedmiu wyznań Cmentarz mieści groby ewangelików dwóch wyznań: ewangelicko-augsburskiego (luteranie) i ewangelicko-reformowanego (kalwini). Groby kalwińskie zajmują niewielką, południowo-zachodnią część cmentarza. Ewangelicy przybyli na Suwalszczyznę w XVIII wieku z sąsiednich…
 • Cmentarz prawosławny
  Zespół cmentarzy siedmiu wyznań Cmentarz wyznawców Kościoła prawosławnego. Znajdująca się tu drewniana cerkiew Wszystkich Świętych została wybudowana w latach 1891–1892 w stylu rusko-bizantyńskim, na planie krzyża greckiego (równoramiennego). Obecnie pełni…

Aktualności

 • Projekt „Suwalskich Ścieżek” zmienia patrona
  W związku z likwidacją Stowarzyszenia Pastwisko.org i docenieniem ich dotychczasowej pracy w powstanie i rozwój projektu Suwalskich Ścieżek, zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego Kostroma podjął decyzję o kontynuowaniu dorobku Pastwisko.org W porozumieniu…
 • Spaceruj po nowej ścieżce
  W najbliższy wtorek, 30 kwietnia 2013 roku finalizujemy projekt „Suwalskie ścieżki kulturowe”. Do uruchomionej wcześniej ścieżki klasycystycznej dołączy druga – spacerowa. Wiedzie ona przez suwalskie nekropolie, zalew Arkadia, bulwar nad…
 • Relacja z otwarcia ścieżek
  W piątek 10 sierpnia 2012 roku Suwałki dołączyły do grona miast, których najciekawsze zabytki oznakowane są tablicami – powiązanymi w szlak kulturowy. W sali konferencyjnej suwalskiego ratusza spotkali się zaproszeni…