W piątek 10 sierpnia 2012 roku Suwałki dołączyły do grona miast, których najciekawsze zabytki oznakowane są tablicami – powiązanymi w szlak kulturowy.

W sali konferencyjnej suwalskiego ratusza spotkali się zaproszeni goście: parlamentarzyści, dyrektorzy instytucji miejskich, regionaliści, właściciele zabytkowych obiektów, turyści, media i wszyscy miłośnicy Suwałk. Konferencję otworzył prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Przybliżył istotę inicjatywy lokalnej i przedstawił przebieg jej realizacji. Następnie prezes Stowarzyszenia Pastwisko.org. Wojciech Pająk opowiedział o historii naszego pomysłu, a także o możliwościach rozwoju działań promocyjnych dla Suwałk, jakie się wiążą z projektem ścieżek.

Po wystąpieniach zebrani zgromadzili się przed ratuszem, gdzie dokonano odsłonięcia pierwszej tablicy. Dokonało tego wspólnie dwoje posłów na Sejm RP: Bożena Kamińska i Jarosław Zieliński, Prezydent Miasta Suwałki Czesław Renkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Suwałk Andrzej Chuchnowski i prezes Stowarzyszenia Pastwisko.org Wojciech Pająk.

Ciekawym punktem programu była przejażdżka rikszą (podziękowania dla wolontariusza – Pawła Bydelskiego!), która cieszyła się wielkim powodzeniem.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości zebrani udali się na pierwszą wycieczkę z przewodnikiem po nowo oznakowanych Suwałkach.

Stowarzyszenie raz jeszcze dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji ścieżek, a także do ich wypromowania, w tym redakcji „Tygodnika Suwalskiego” oraz portalowi www.niebywalesuwalki.pl za ciekawą relację i zdjęcia.

sciezki-otw_ods1