Posłuchaj o kościele pw. św. Aleksandra

Kościół został zbudowany wg projektu Chrystiana Piotra Aignera w latach 1820–1829 w stylu klasycystycznym – z zastosowaniem symetrii, kolumnowego portyku, oszczędnego zdobnictwa.

Świątynia była wielokrotnie przebudowywana, w czasie II wojny światowej uległa poważnym zniszczeniom.

W 1992 roku papież Jan Paweł II podniósł kościół do godności konkatedry w nowo powstałej diecezji ełckiej.