Posłuchaj o domu Miłoszów

Na piętrze tej kamienicy w latach 1926–1935 mieszkała rodzina Miłoszów: Aleksander i Weronika z synem Andrzejem, młodszym bratem późniejszego laureata literackiej Nagrody Nobla Czesława Miłosza.

Poeta kilkakrotnie odwiedzał Suwalszczyznę w latach 90. XX wieku.

Interesująca kamienica klasycystyczna, 9-osiowa, z trójkondygnacyjnym środkowym ryzalitem.