Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościół został zbudowany w latach 1838–1840 wg projektu Henryka Marconiego, na podstawie wytycznych Konstantego Tona (projektanta soboru Chrystusa Zbawiciela w Moskwie). Pierwotnie była to cerkiew prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (sobór Uspieński) wzniesiona na planie krzyża greckiego, z kopułą główną usytuowaną na przecięciu naw. Z powodu rosnącej liczby wiernych w 1873 r. cerkiew uległa rozbudowie. Zatraciła wówczas…

Dawne gimnazjum męskie

Obiekt został zbudowany jako budynek szkolny w latach 1843–1846 wg projektu włoskiego architekta Antonio Corazziego, czołowego przedstawiciela epoki klasycyzmu. Początkowo było tu gimnazjum męskie, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Historia szkoły sięga 1835 roku. Jej absolwentami są takie znane postaci jak Karol Brzozowski, Andrzej Miłosz, Edward Szczepanik, Kazimierz Kulwieć, Mieczysław Geniusz. Długa na…

Ratusz i dawny odwach

Wiek XIX był okresem szybkiego rozwoju Suwałk – zarówno gospodarki, jak i architektury. Nowy, murowany ratusz, siedziba władz młodego miasta, został zaprojektowany w stylu klasycystycznym. Ratusz (1843–1844, od strony ul. Kościuszki) i odwach (1834–1835, od strony ul. Mickiewicza) zaprojektował prawdopodobnie Antonio Corazzi, a rozbudował w latach 1855–1857 Karol Majerski. Elewację ratusza, jak wszystkich wówczas budynków państwowych,…

Dawna Izba Skarbowa

Budynek powstał w latach 30. XIX wieku. Przed I wojną światową mieściły się tu Izba Skarbowa i pierwsza w Suwałkach stacja meteorologiczna. Kamienica zachowuje zasadnicze cechy klasycyzmu: symetrię długiej, rytmicznej 11-osiowej fasady, starannie opracowane detale. Centralnie usytuowaną sień przejazdową zaakcentowano pilastrami w stylu jońskim.

Dawna poczta

W XIX wieku budynek był siedzibą poczty i pełnił ważną rolę na trakcie warszawsko-petersburskim. Podczas podróży w apartamentach na piętrze nocowali carowie i inne osobistości. Zbudowany około 1830 roku (przebudowany około 1900 roku) obiekt odzwierciedla reguły architektury klasycystycznej: harmonię i symetrię. Półkolumny przechodzą przez dwie kondygnacje i zwieńczone są okazałym tympanonem.

Dom Marii Konopnickiej

W tym domu urodziła się 23 maja 1842 roku Maria Stanisława z Wasiłowskich Konopnicka, wybitna poetka i pisarka. Autorka baśni „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” spędziła tu dzieciństwo (do 1849 roku). Obecnie w kamienicy mieści się muzeum imienia poetki. Architektura budynku, z kolumnowym wejściem usytuowanym na osi, nawiązuje zarówno do dworków szlacheckich, jak i…

Dom Lechosława Marszałka

W domu znajdującym się w podwórzu tej posesji wychował się Lechosław Marszałek (1922–1991), autor bajek o Bolku i Lolku oraz psie Reksiu, najpopularniejszych bohaterach polskiego filmu animowanego dla dzieci. Urodzony w Suwałkach reżyser, animator, scenarzysta był jednym z czołowych twórców Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Architektura ceglanej oficyny utrzymana jest w stylistyce carskich koszar suwalskich…

Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy

Kościół został zaprojektowany przez Wacława Ritschela, wzniesiono go w latach 1839–1841. Wewnątrz zachowane są typowe dla kościołów ewangelickich: ołtarz ambonowy oraz konstrukcja z drewnianych słupów podtrzymujących empory. Na przełomie XVIII i XIX wieku miał miejsce rozwój osadnictwa ewangelickiego na terenie Suwalszczyzny.Obecnie kościół w Suwałkach jest jedyną czynną, historyczną świątynią ewangelicką na terenie województwa podlaskiego.