Posłuchaj o dawnym gimnazjum męskim

Obiekt został zbudowany jako budynek szkolny w latach 1843–1846 wg projektu włoskiego architekta Antonio Corazziego, czołowego przedstawiciela epoki klasycyzmu. Początkowo było tu gimnazjum męskie, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej.

Historia szkoły sięga 1835 roku. Jej absolwentami są takie znane postaci jak Karol Brzozowski, Andrzej Miłosz, Edward Szczepanik, Kazimierz Kulwieć, Mieczysław Geniusz.

Długa na 51 metrów elewacja frontowa prezentuje żelazne zasady klasycyzmu – symetrię i harmonię planu obiektu oraz staranne opracowanie detali. Główną oś budowli akcentuje dwukondygnacyjny, szeroki ryzalit zamknięty trójkątnym frontonem. Ozdobą piętra są trzy wysokie okna, zwieńczone pełnymi łukami. Fasadę z dwóch stron zamykają mniejsze ryzality, również zamknięte frontonikami. Wejście główne prowadzi do dużego, wielobocznego hallu, który do dziś oddaje zabytkowy charakter dawnego gimnazjum.