Posłuchaj o cmentarzu muzułmańskim

Zespół cmentarzy siedmiu wyznań

Niewielki cmentarz muzułmański powstał na początku XX wieku dla wyznawców islamu służących w armii rosyjskiej.

Od połowy XIX wieku do I wojny światowej w Suwałkach stacjonował duży rosyjski garnizon, w którego składzie niewielki odsetek stanowili muzułmanie (głównie Tatarzy). Na początku XX wieku zezwolono im dokonywać tutaj pochówków i tak powstał cmentarz. Do czasów współczesnych nie zachowały się na nim żadne nagrobki.