Posłuchaj o dawnej księgarni

W 1841 roku otworzył tu księgarnię i wypożyczalnię książek Samuel Orgelbrand (1810–1868), jeden z najbardziej znanych wydawców w Królestwie Polskim, inicjator 28-tomowej „Encyklopedii Powszechnej” (1858–1868).
Był polskim Żydem i zwolennikiem kulturowej asymilacji ludności żydowskiej w społeczeństwie polskim.

Kamienica prezentuje czytelne cechy klasycyzmu: symetrię, rytmiczny układ okien, szczyt zwieńczony tympanonem, osiowo usytuowaną sień przejazdową.