Suwalskie Ścieżki to propozycje spędzenia wolnego czasu w Suwałkach, które pozwalają turystom i mieszkańcom lepiej poznać historię i architekturę miasta. Projekt ten jako inicjatywa lokalna został zapoczątkowany przez Stowarzyszenie Pastwisko.org, Urząd Miejski w Suwałkach i wolontariuszy, od 2022 roku projekt ten przejęło i prowadzi Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA. 

Na zabytkowych obiektach i w pobliżu szczególnie atrakcyjnych miejsc można znaleźć tablice z informacją historyczną po polsku i angielsku. Na tablicach znajduje się również fotokod (kod QR), który po zeskanowaniu smartfonem łączy spacerowicza z odpowiednią stroną tego serwisu. To w nim jest miejsce na mapy, rozszerzone opisy miejsc i dźwiękową wersję ścieżki, gdyby wieczorowa pora utrudniała nam czytanie tekstów z tablic.

Otwarcie pierwszej ścieżki (klasycystycznej) odbyło się 10 sierpnia 2012 r., a zakończeniem projektu było otwarcie drugiej (spacerowej), która urozmaiciła krajobraz najpiękniejszych spacerowych miejsc Suwałk: zalewu Arkadia, Czarnej Hańczy czy ulicy Chłodnej.

Początki

Historia ścieżek sięga 2006 roku, gdy grupa pracowników Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach: Piotr Kuczek, Wojciech Pająk i Bogdan Topolski, oraz wolontariuszy: Agnieszka Kusik, Paweł Juszkiewicz, Sylwia Urbanowicz, Ewelina Wasilewska, Krzysztof Stasiak, Alina Stasiak, Paweł Osiecki, w ramach Akademii Aktywności Kulturalnej opracowała koncepcję Suwalskich Ścieżek Poznawczych i przewodnik „Jak zrobić festiwal?”.

Pomysły te wygrały w 2007 roku nagrodę Grand Prix na podsumowaniu projektu „Koło Innowacyjne” w litewskiej Olicie (Alytus). Z przewodnika festiwalowego wypączkował Suwałki Blues Festival, a ze ścieżek – Stowarzyszenie Pastwisko.org. To właśnie jego członkowie przez lata zabiegali o realizację ścieżek, po drodze zyskując poparcie coraz to nowych partnerów.

Najpierw firma DBS pomogła przenieść ścieżki do internetu. Warsztaty dziennikarskie organizowane przez Stowarzyszenie Pastwisko.org w ramach projektu „KomPressJa” były z kolei okazją do nagrania przez młodzież pierwszej wersji audioprzewodnika po ścieżkach w 2009 roku.

Przełomowym momentem dla projektu była zmiana w prawie dotyczącym tzw. inicjatywy lokalnej. Ta odnowiona forma „czynu społecznego” umożliwiła niezbędną współpracę entuzjastów ścieżki z samorządem miejskim.

Realizacja

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wyasygnował z budżetu miasta na 2012 rok środki na nakłady rzeczowe. Członkowie Stowarzyszenia Pastwisko.org zajęli się resztą prac wolontarystycznie. Do projektowania ścieżek i uzgadniania treści tablic włączyli się oprócz samorządowców również właściciele kamienic, miejski konserwator zabytków, pracownicy muzeum, redaktorzy i regionaliści. W tym czasie specjaliści z DBS społecznie wsparli odnowienie internetowego serwisu ścieżkowego i zaprojektowali użycie fotokodów na tablicach.

W projekt zaangażowali się również (i za to olbrzymie podziękowania!):
Pan Adam Żywiczyński, Miejski Konserwator Zabytków,
Pan Andrzej Matusiewicz, historyk,
dyrekcja i pracownicy Muzeum Okręgowego w Suwałkach,
Pani Mirosława Łątkowska (Oficyna Wydawnicza Volumen),
Pan Krzysztof Rapczyński (Drukarnia Helios),
Pani Agnieszka Tylman (Agencja Creativo),
Pan Grzegorz Pietrzak (Sitodruk),
Pan Mateusz Turczyński (Ebro Sp. z o.o.),
Pan Jan Czerniecki (Cyjan.net),
Pan Roman Racz (Agencja Roland),
Pan Paweł Bydelski,
Pan Marcin Skucz.