Posłuchaj o domu Marii Konopnickiej

W tym domu urodziła się 23 maja 1842 roku Maria Stanisława z Wasiłowskich Konopnicka, wybitna poetka i pisarka. Autorka baśni „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” spędziła tu dzieciństwo (do 1849 roku).

Obecnie w kamienicy mieści się muzeum imienia poetki.

Architektura budynku, z kolumnowym wejściem usytuowanym na osi, nawiązuje zarówno do dworków szlacheckich, jak i do kamienic mieszczańskich z początku XIX wieku.