Posłuchaj o ratuszu

Wiek XIX był okresem szybkiego rozwoju Suwałk – zarówno gospodarki, jak i architektury. Nowy, murowany ratusz, siedziba władz młodego miasta, został zaprojektowany w stylu klasycystycznym.

Ratusz (1843–1844, od strony ul. Kościuszki) i odwach (1834–1835, od strony ul. Mickiewicza) zaprojektował prawdopodobnie Antonio Corazzi, a rozbudował w latach 1855–1857 Karol Majerski. Elewację ratusza, jak wszystkich wówczas budynków państwowych, pomalowano na jednolity jasnożółty kolor z białymi gzymsami.

Fasada budynku prezentuje wyraźne cechy klasycyzmu: przeważają linie proste i rytmicznie powtarzające się elementy. Charakterystycznym akcentem jest zachowane czterokolumnowe wejście.