Posłuchaj o cmentarzu rzymskokatolickim

Zespół cmentarzy siedmiu wyznań

Cmentarz rzymskokatolicki został założony na przełomie XVIII i XIX wieku. Podobnie jak w przeszłości, tak i dziś jest największą suwalską nekropolią. Pośrodku najstarszej części w 1853 roku wystawiono neogotycką kaplicę Przemienienia Pańskiego, dzieło architekta Karola Majerskiego.

Na cmentarzu znajdują się zabytkowe nagrobki z XIX wieku oraz pomniki i mogiły wojskowe, w tym pomnik członków Polskiej Organizacji Wojskowej poległych w 1919 roku w walkach o niepodległość.