Posłuchaj o aptece

Apteka działa tu od połowy lat 40. XIX wieku, kiedy to kamienicę nabył aptekarz Mikołaj Zawadzki. Później aptekę prowadził jego syn Jan, po nim Bolesław i Romuald Szwejkowscy. Zachowały się meble i sprzęty apteczne oraz fotografie z początku XX wieku.

W okresie międzywojennym w budynku mieściła się również znana czytelnia i księgarnia Stefanii i Jadwigi Zielonkówien.

Kamienica klasycystyczna, 9-osiowa, z centralnie usytuowaną sienią przejazdową.