Posłuchaj o domu Karola Majerskiego

W tym domu mieszkał Karol Majerski (1800–1870), architekt, którego praca w największym stopniu zadecydowała o klasycystycznym obliczu Suwałk.

W latach 1838–1865 pełnił funkcję budowniczego guberni augustowskiej. W Suwałkach zaprojektował budowę lub przebudowę ponad 150 obiektów, w tym świątyń, mieszczańskich kamienic i gmachów publicznych.

Skromny parterowy budynek zachowuje cechy klasycystyczne: symetrię i rytmiczny układ okien.