Cmentarz rzymskokatolicki

Zespół cmentarzy siedmiu wyznań Cmentarz rzymskokatolicki został założony na przełomie XVIII i XIX wieku. Podobnie jak w przeszłości, tak i dziś jest największą suwalską nekropolią. Pośrodku najstarszej części w 1853 roku wystawiono neogotycką kaplicę Przemienienia Pańskiego, dzieło architekta Karola Majerskiego. Na cmentarzu znajdują się zabytkowe nagrobki z XIX wieku oraz pomniki i mogiły wojskowe, w tym…

Cmentarze ewangelickie

Zespół cmentarzy siedmiu wyznań Cmentarz mieści groby ewangelików dwóch wyznań: ewangelicko-augsburskiego (luteranie) i ewangelicko-reformowanego (kalwini). Groby kalwińskie zajmują niewielką, południowo-zachodnią część cmentarza. Ewangelicy przybyli na Suwalszczyznę w XVIII wieku z sąsiednich Mazur. Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy znajduje się przy ul. T. Kościuszki. Współcześnie parafia skupia wyznawców z Suwalszczyzny i Mazur.

Cmentarz prawosławny

Zespół cmentarzy siedmiu wyznań Cmentarz wyznawców Kościoła prawosławnego. Znajdująca się tu drewniana cerkiew Wszystkich Świętych została wybudowana w latach 1891–1892 w stylu rusko-bizantyńskim, na planie krzyża greckiego (równoramiennego). Obecnie pełni funkcję cerkwi parafialnej. Parafia prawosławna została utworzona w połowie XIX wieku, kiedy do Suwałk przybyli rosyjscy urzędnicy państwowi wraz z rodzinami oraz żołnierze stacjonującego tu…

Cmentarz staroobrzędowców

Zespół cmentarzy siedmiu wyznań Południowo-zachodnią część cmentarza prawosławnego zajmują groby staroobrzędowców. To mniejszość religijna pochodzenia rosyjskiego, która nie uznała reformy liturgicznej przeprowadzonej w Kościele prawosławnym w latach 1652–1656. Prześladowani, opuszczali Rosję i osiedlali się na ziemiach Rzeczypospolitej i Prus Wschodnich, od XVIII wieku m.in. na Suwalszczyźnie. Molenna (dom modlitwy) suwalskich staroobrzędowców znajduje się przy ul….

Cmentarz żydowski

Zespół cmentarzy siedmiu wyznań Cmentarz żydowski powstał w początkach XIX wieku. Podczas II wojny światowej zniszczyli go Niemcy, wykorzystując macewy (płyty nagrobne) jako materiał budowlany. W latach 70. XX wieku cmentarz uporządkowano, wmurowując ocalałe macewy w tzw. ścianę płaczu. Do 1939 roku Żydzi stanowili znaczną część społeczności Suwałk. Klasycystyczna synagoga znajdowała się przy ul. T….

Cmentarz muzułmański

Zespół cmentarzy siedmiu wyznań Niewielki cmentarz muzułmański powstał na początku XX wieku dla wyznawców islamu służących w armii rosyjskiej. Od połowy XIX wieku do I wojny światowej w Suwałkach stacjonował duży rosyjski garnizon, w którego składzie niewielki odsetek stanowili muzułmanie (głównie Tatarzy). Na początku XX wieku zezwolono im dokonywać tutaj pochówków i tak powstał cmentarz….

Zalew Arkadia

Zbiornik wodny utworzony sztucznie w podmokłym zakolu Czarnej Hańczy. Powstał na początku XVIII wieku na potrzeby kamedulskiego młyna. W XIX wieku zalew stracił pierwotną funkcję i zaczął służyć rekreacji mieszkańców. W 1911 roku w pobliżu stanął budynek Teatru Arkadia, w 1927 roku otwarto kompleks obiektów sportowych. Podczas II wojny światowej zalew został zasypany przez Niemców;…

Most na Czarnej Hańczy

Pierwotnie most na Czarnej Hańczy witał wjeżdżających do Suwałk od strony Warszawy. Po ulokowaniu w Suwałkach stolicy województwa w 1816 roku miasto stało się ważnym przystankiem na trasie Warszawa – Sankt Petersburg. Wzdłuż widocznej z mostu osi kompozycyjnej rozwinął się układ przestrzenno-urbanistyczny z szeregiem klasycystycznych budynków. Układ ten, stworzony przez najwybitniejszych architektów Królestwa Polskiego, stanowi…

Dawny Nowy Rynek

Plac został wytyczony na początku lat 20. XIX wieku. Nazywany był Nowym Rynkiem, ponieważ tutaj przeniesiono targi i jarmarki z dawnego Rynku przy ul. T. Kościuszki, gdzie utworzono park miejski. W latach 60. XX wieku plac został przekształcony w zadrzewiony skwer, na którym w 1963 roku stanął wykonany z piaskowca pomnik suwalczanki Marii Konopnickiej dłuta…