Posłuchaj o Parku Konstytucji 3 Maja

Pierwotnie w tym miejscu znajdował się rynek oraz rzymskokatolicki, pierwszy w Suwałkach (drewniany) kościół Podwyższenia Krzyża Świętego wraz z cmentarzem.

Park utworzono w latach 20. XIX wieku Jest typowym przykładem miejskich założeń ogrodowych tamtej epoki. Służył całorocznej rekreacji mieszkańców: latem organizowano koncerty, zimą alejki zamieniano w ślizgawki.

Na uwagę zasługuje Dąb Wolności, zasadzony w 1923 roku w rocznicę Konstytucji 3 Maja.