Posłuchaj o cmentarzu żydowskim

Zespół cmentarzy siedmiu wyznań

Cmentarz żydowski powstał w początkach XIX wieku. Podczas II wojny światowej zniszczyli go Niemcy, wykorzystując macewy (płyty nagrobne) jako materiał budowlany. W latach 70. XX wieku cmentarz uporządkowano, wmurowując ocalałe macewy w tzw. ścianę płaczu.

Do 1939 roku Żydzi stanowili znaczną część społeczności Suwałk. Klasycystyczna synagoga znajdowała się przy ul. T. Noniewicza. Po II wojnie światowej popadła w ruinę; rozebrano ją w roku 1956.