Posłuchaj o cmentarzach ewangelickich

Zespół cmentarzy siedmiu wyznań

Cmentarz mieści groby ewangelików dwóch wyznań: ewangelicko-augsburskiego (luteranie) i ewangelicko-reformowanego (kalwini). Groby kalwińskie zajmują niewielką, południowo-zachodnią część cmentarza.

Ewangelicy przybyli na Suwalszczyznę w XVIII wieku z sąsiednich Mazur. Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy znajduje się przy ul. T. Kościuszki. Współcześnie parafia skupia wyznawców z Suwalszczyzny i Mazur.