Posłuchaj o cmentarzu staroobrzędowców

Zespół cmentarzy siedmiu wyznań

Południowo-zachodnią część cmentarza prawosławnego zajmują groby staroobrzędowców. To mniejszość religijna pochodzenia rosyjskiego, która nie uznała reformy liturgicznej przeprowadzonej w Kościele prawosławnym w latach 1652–1656. Prześladowani, opuszczali Rosję i osiedlali się na ziemiach Rzeczypospolitej i Prus Wschodnich, od XVIII wieku m.in. na Suwalszczyźnie.

Molenna (dom modlitwy) suwalskich staroobrzędowców znajduje się przy ul. Sejneńskiej.