Posłuchaj o moście na Czarnej Hańczy

Pierwotnie most na Czarnej Hańczy witał wjeżdżających do Suwałk od strony Warszawy. Po ulokowaniu w Suwałkach stolicy województwa w 1816 roku miasto stało się ważnym przystankiem na trasie Warszawa – Sankt Petersburg.

Wzdłuż widocznej z mostu osi kompozycyjnej rozwinął się układ przestrzenno-urbanistyczny z szeregiem klasycystycznych budynków. Układ ten, stworzony przez najwybitniejszych architektów Królestwa Polskiego, stanowi jeden z najlepiej zachowanych zespołów urbanistycznych z tej epoki w Polsce.