Posłuchaj o budynku dawnej poczty

W XIX wieku budynek był siedzibą poczty i pełnił ważną rolę na trakcie warszawsko-petersburskim. Podczas podróży w apartamentach na piętrze nocowali carowie i inne osobistości.

Zbudowany około 1830 roku (przebudowany około 1900 roku) obiekt odzwierciedla reguły architektury klasycystycznej: harmonię i symetrię. Półkolumny przechodzą przez dwie kondygnacje i zwieńczone są okazałym tympanonem.