W związku z likwidacją Stowarzyszenia Pastwisko.org i docenieniem ich dotychczasowej pracy w powstanie i rozwój projektu Suwalskich Ścieżek, zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego Kostroma podjął decyzję o kontynuowaniu dorobku Pastwisko.org

W porozumieniu z likwidatorem Stowarzyszenia Pastwisko.org, SK KOSTROMA przejęło prawa do domeny oraz własności intelektualnych opublikowanych na stronie sciezki.suwalki.pl.