head-image-8.png

Dawna resursa obywatelska

Budynek wzniesiony w latach 1912–1913 ze składek społecznych jako siedziba Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego. Mieścił liczne związki i stowarzyszenia, czytelnię, redakcję „Tygodnika Suwalskiego”, drukarnię, restaurację i resursę obywatelską, od której przyjął zwyczajową nazwę. W 1919 roku w resursie gościł Naczelnik Państwa Józef Piłsudski.

Architekturę budynku skomponowano z form historyzujących: renesansu, baroku, klasycyzmu. Obecnie mieści się tu muzeum.

do góry